Hästen – en resurs i dagens samhälle – KSLAT nr 4-2000


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Hästen engagerar många människor i dagens Sverige, alltifrån trav och ridsport på toppnivå till ridskolor, ponnyridning, promenadridning och hästuppfödning. Hästen betyder mycket i samhället, både ekonomiskt och känslomässigt. Kontakten med hästar berikar livet för många.
Hästsektorn är också betydelsefull för jordbruket. Produktionen av hästfoder som havre, hö och bete betyder mer för jordbruket än oljeväxter och sockerbetor sammantagna. Vidare behövs stallar, utrymme, service. Jordbruket har en viktig kund att ta vara på, en viktig sektor att utveckla.

Vi behöver betande djur för landskapets skull. Hästen är viktig också i den funktionen och den ger oss upplevelser, inga köttöverskott. Det är viktigt att vi i Sverige kan ta tillvara de utvecklingsmöjligheter hästen ger, på olika  plan. Vi har ett fantastiskt utgångsläge jämfört med de flesta andra länder. Sverige är näst Island Europas hästtätaste land i relation till befolkningen. Hästen är hos oss basen för en folksport för att inte säga en folkrörelse. Vi har gott hästmaterial, lämplig terräng och ett mycket stort hästkunnande.

Målet med konferensen den 27 oktober 1999 var att lyfta fram dessa frågor. Resultatet är sammanställt här.