Sigvard Andersson: En nyskapande forskar- och lärargärning i markfysik – KSLAT nr 13-2004


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

An eminent Swedish soil physicist and academic

År 2002 fyllde professor emeritus Sigvard Andersson 90 år. Hans tidigaste studenter, som därefter blev hans forskarstuderande och fleråriga medarbetare och som sedan kom att arbeta vidare inom hans ämnesområde – markfysik och agrohydrologi –, sökte därför summera vad hans arbeten betytt och alltjämt betyder för utbildning, forskning och praktisk tillämpning inom ämnet. De beslöt sig därför att göra en skriftlig översikt av hans arbeten.

Denna skrift finns inte längre att beställa i tryck.