Ekologiskt Forum mönstrar köttet och marknaden – KSLAT nr 3-2004


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Ekologiskt Forum bildats under 2002. Detta skedde på initiativ av ”Aktionsplan 2005” och jordbruksministern, för att främja produktionen av ekologiska livsmedel. KSLA valdes som huvudman, eftersom Ekologiskt Forum är tänkt att vara ett öppet forum där alla kan delta, och KSLA som oberoende organisation ansågs lämpligt att leda ett sådant forum. I detta sammandrag av föredrag och diskussioner som hölls under Ekologiskt forum den 8 december 2003 behandlas den ekologiska köttmarknaden. Branschen kring ekologisk livsmedelsproduktion har alltid bestått av små aktörer, utan tydliga ledare. Det ställer krav på alla att hänga med i många olika sammanhang.

Endast digitalt publicerad.