LBU-programmet, skogen och landsbygden – till vilken nytta? – KSLAT nr 5-2004


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Sammandrag av föredrag och diskussion vid ett seminarium vid KSLA angående utredningen ”I levande kulturlandskap – en halvtidsutvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet” (SOU 2003:105),

Endast digitalt publicerad.