Det ekologiska valet – KSLAT nr 7-2006


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

– påverkar det nästa generations hälsa?

För konsumenten som väljer ekologiska produkter är ett av de främsta skälen antagandet att dessa livsmedel är mer hälsosamma. Det visar ett antal konsumentundersökningar och forskningsprojekt där konsumenters skäl att välja ekologiska produkter har analyserats. Ändå har jämförelsevis få studier av de ekologiska livsmedlens hälsoeffekter gjorts och den sammanlagda kunskapen är dåligt dokumenterad. Hälsoargumentet används därför sällan i informationen om de ekologiska produkterna, trots att det för konsumenten är en prioriterad fråga vid det ekologiska valet.

Med konferensen Det ekologiska valet – påverkar det nästa generations hälsa? avsåg Ekologiskt Forum att belysa kunskapsfront och forskningsbehov när det gäller hälsoeffekter av ekologiska livsmedel med speciellt fokus på den yngre generationen. Vad vet vi om den ekologiska matens hälsoeffekter, och vad kan vi säga? Syftet med dagen var också att föra en konstruktiv debatt kring hur man på saklig grund kan informera om ekologisk mat och hälsa. Ekologiskt Forum bildades 2002 och är en öppen mötesplats för alla som vill verka för en utveckling av ekologisk produktion.

KSLAT nr 7-2006 i tryckt version är tyvärr slut.