Sötvattenfisk – framtidens resurs – KSLAT nr 23-2003


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Konferens den 24 september 2003
Sammanfattning av föredrag och diskussion

Det finns upp mot 30 000 arter av fisk i världen, varav cirka 250 finns i Sverige. Av dessa lever 53 arter i sötvatten. Fisk är den största gruppen ryggradsdjur.

Endast digitalt publicerad.