Matens kvaliteter – KSLAT nr 4-2013

I skriften Matens kvaliteter presenteras de viktigaste kriterierna som kännetecknar kvalitet från olika aspekter och för olika individer.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Arbetet inom Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien bedrivs främst inom akademiens tre avdelningar och i dess kommittéer. De olika kommittéerna har som uppgifter att följa särskilda områden och ta initiativ i aktuella frågor.

En sådan kommitté är Kommittén för matkvalitet och folkhälsa, som har tagit fram denna skrift. Kommittén har bland annat som syfte att verka för ökad kunskap och insikt om de faktorer inom livsmedelskedjan som påverkar matens egenskaper och kvalitet. Den ska också skapa forum för utbyte av och förmedling av kunskaper inom området matkvalitet och folkhälsa.

I skriften Matens kvaliteter presenteras de viktigaste kriterierna som kännetecknar kvalitet från olika aspekter och för olika individer.

Text: Johan Beck-Friis, Åke Bruce, Tommy Cederholm, Marie-Louise Danielsson-Tham, Kerstin Lundström.