Hästen i centrum – KSLAT nr 5-2012

Detta nummer av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift sätter hästen i centrum. Det handlar om hästens roll och möjligheter som samhällsresurs och här samlas slutsatserna från en serie workshops och en konferens om Hästen i centrum som hölls under 2009.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Hästens roll och möjligheter som samhällsresurs

Detta nummer av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift sätter hästen i centrum. Det handlar om hästens roll och möjligheter som samhällsresurs och här samlas slutsatserna från en serie workshops och en konferens om Hästen i centrum som hölls under 2009.

Från att främst ha varit dragdjur och viktig för försvarsmakten har hästen gått till att bli både en ”livsstil” och en växande näring i samhället. På 1970-talet var det knappast någon som kunde tänka sig att antalet hästar på 30 år skulle öka från 70 000 till 280 000 och att hästägarna skulle komma från helt andra grupper i det svenska samhället än vad de gjorde då. Närmare en tredjedel av alla invånare i Sverige har regelbundet kontakt med hästar i någon form.

Det är många människor och många beslut och satsningar som har bidragit till att hästen åter är i centrum i det svenska samhället och att hästhållningen idag är lantbrukets femte största näring.

Författare: Magnus Stark & Christina Collman (del 1), Cecilia Lönnell (del 2).