Land och stad – KSLAT nr 5-2016


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Nya relationer i en osäker tid

Villkoren för det offentliga samtalet är i snabb förändring. Traditionella media koncentreras till städerna och nyhets- och opinionsutbytet flyttas allt mer till sociala medier. Stadsfrågor och ”stadskultur” hamnar i fokus.
Var kommer samtalet om lokala och regionala angelägenheter att föras?
Vem skapar framtidens bild av land och stad?

KSLA:s Kommitté för land och stad vill vitalisera samtalet om landsbygdens situation och framtid och har inledningsvis valt att engagera sig i frågan om landsbygdens befolkning. Urbaniseringen fortgår visserligen oförminskat, men de senaste åren har befolkningen ökat i de flesta svenska kommuner genom invandring från utlandet. Det skapar nya utmaningar och nya möjligheter för landsbygden.
Denna skrift innehåller texter på detta tema, skrivna av kommitténs ledamöter och publicerade under våren 2016 i ett 20-tal av MittMedias lokaltidningar.

Du som hämtar pdf:n och sparar den: vi rekommenderar att visa tvåsidigt/dubbelsidigt med försättsblad i din Acrobat Reader.