Lennart Hjelms kortfattade memoarer "En smålännings strävsamma liv"

Lennart Hjelms självbiografi "En smålännings strävsamma liv".


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Utbildning, verksamheter, upplevelser, utmärkelser

Lennart Hjelm (1915–2009), agronom och lantbruksvetenskaplig forskare, ledamot i KSLA från 1958 och dess preses 1984–1987. År 1987 valdes han till hedersledamot och 1989 erhöll han akademiens stora guldmedalj.

Hjelm avlade agronomexamen 1941, blev agronomie doktor 1948, var anställd vid Statens forskningsanstalt för lantmannabyggnader 1943–1949, vid Sveriges lantbrukarförbund 1949–1950, var avdelningschef vid Jordbrukets utredningsinstitut 1950–1955. Han blev professor i lantbrukets driftsekonomi vid Lantbrukshögskolan 1955 och i lantbrukets företagsekonomi 1962. Han var rektor för Lantbrukshögskolan från 1963 till 1977, då den gick upp i Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Hjelm fortsatte som rektor för det nybildade SLU från 1977 till sin pensionering 1982.

Hjelm var involverad i att ta fram nya riktlinjer för svenskt bistånd på jordbruksområdet, vilket inriktades på småjordbruk och bland annat ledde till ett projekt i Etiopien. En u-landsavdelning underställd rektorn skapades senare på SLU. Efter sin pensionering hade Hjelm ett regeringsuppdrag att utreda svensk livsmedelsforskning. /…/ promoverades 1985 till veterinärmedicine hedersdoktor vid SLU. Han var ledamot av Gastronomiska akademien 1974–1997, vid tallrik 16. (Wikipedia)

Lennart Hjelm skrev en självbiografi som endast finns i manuskriptform: En smålännings strävsamma liv (bifogad pdf).