Litteratur som behandlar skogens och skogsbrukets historia i Europa (utom Norden) och Nordamerika i KSLAs bibliotek


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information

Förteckningen omfattar i skogshistorisk litteratur som behandlar de senaste 300 åren samt ett fåtal böcker om t.ex. antiken och medeltiden. Böcker om svensk och annan nordisk skogshistoria förtecknas inte här. Litteraturen är ordnad efter land och alfabetiskt på författare.

Sammanställd av bibliotekarie Eva Tullgren