Förteckning över litteratur om veterinärmedicinhistoria i KSLA:s bibliotek

Litteratur om veterinärmedicinhistoria i Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens bibliotek


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Denna lista visar över 400 referenser till litteratur som akademiens bibliotek har registrerat med ämnesorden veterinärmedicin + historia i Kungl. Bibliotekets databas Libris. Vissa titlar har annan huvudinriktning men innehåller avsnitt som ansetts motivera ämnesordet.

De allra flesta titlarna går att låna vid besök i biblioteket eller som fjärrlån. För lånefrågor kontakta per.eriksson@ksla.se. Utförligare uppgifter om respektive post, t.ex. verkets omfång, kan lätt fås genom att leta upp posten i Libris. Adressen är: http://libris.kb.se/. Välj ”utökad sökning” och ange J som bibliotekskod. Sök sedan på titel och författare.