Naturlighet och skogsbruk – Aktuellt från KSLA nr 2-2023

Rapport från Skogsavdelningens överläggningsämne den 9 mars 2023.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Under senare år har forskare jobbat mycket med att stärka och visualisera det ömsesidiga beroendet mellan människor och andra arter. Världen över pågår en utveckling av nya modeller för hållbar utveckling och en ny form av etik som gör det möjligt att ta hänsyn till framtida generationers människor och arter. Försöken att överbrygga dikotomin natur/kultur innebär samtidigt att det blir alltmer laddat vad som ska räknas som naturligt eller onaturligt, skyddas eller offras. Skogsavdelningens överläggnings­ämne Naturlighet och skogsbruk kan ses mot bakgrund av den utvecklingen.