Nya ledamöter i Allmänna avdelningen


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 12 december 2019 valdes totalt 30 nya ledamöter in, varav 11 i Jordbruksavdelningen. De 7 svenska ledamöter som valdes in i Jordbruksavdelningen är Christina Furustam, Stockholm, Lena Hellqvist Björnerot, Västra Frölunda, Jimmy Larsson, Lidhult, Maria Lundesjö, Heby, Anniqa E Nygård, Flarken, Hans Samuelsson, Skeppshult, och Richard Tellström, Uppsala. Dessutom valdes 4 utländska ledamöter in: Lars Bäksted, Sjöbo, Bruno Desprez, Cappelle-en-Pevele, Frankrike, Rodomiro Ortiz, Lomma, och Risto Rautianen, Omaha, Nebraska, USA.