SOLMED nr 2 Norrländsk skogshistoria


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Människan, skogen och industrin

I denna skrift har artiklar från elva skogshistoriker och -forskare samlats i syfte att applicera historiska perspektiv på miljöförändringar av olika slag. Med det norrländska skogslandskapet i fokus behandlar författarna ämnen inom de tre övergripande huvudområdena ”Människans omdaning av skogslandskapet”, ”Skogsindustrins utveckling och förändring” och ”Naturlig skogsutveckling i de boreala skogarna”.

Denna rapport är en dokumentation av de skogshistoriska seminariedagar som genomfördes i Umeå den 8–9 april 1992. Elva forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och universitetet i Umeå presenterade aktuella forskningsresultat och frågeställningar inom det skogshistoriska forskningsfältet. Arrangemanget var anordnat i samarbete mellan avdelningen för vegetationsekologi, SLU Umeå, institutionen för ekonomisk historia vid Umeå universitet och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm.

Rapporten är sammanställd av Jörgen Björklund och Lars Östlund.