SOLMED nr 35 Lantbrukarnas organisationer


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Agrart och kooperativt 1830–1930

Lantbrukarnas organisationer är idag många och vittförgrenade, men med en till stora delar outforskad historia. Olof Brandesten tränger ned i den tid då landets jordbrukare slutade med att endast producera råvaror utan även, genom sina föreningar och organisationer, blev delägare i de företag som förädlade produkterna. Det var den tid då boskapen fick stamböcker och utsädet blev kontrollerat, och då smör och ost blev kvalitetsstämplade handelsvaror. Allt detta kom att bli ett led i det betydelsefulla och omfattande moderniseringsprojekt som hela samhället då genomgick.

Olof Brandesten beskriver hur tidens tankeströmmar formade den andelsidé som låg bakom hela rörelsens utveckling och som spred sig till de mest skilda områden. Med energisk målmedvetenhet kom det med tiden att skapas ett väldigt nätverk av föreningar och associationer inom produktion, försäljning och inköp.

Här porträtteras föregångsmännen. Deras idéer och drivkrafter till att vilja skapa denna samverkan mellan bönder får även sin belysning – i början skedde detta med enkla medel och obetydliga resurser.

Boken innehåller uppgifter om alla delar av den lantbrukskooperativa rörelsens utveckling. Den är därmed intressant för var och en som är engagerad i sin del av denna rörelse och för alla som vill förstå det moderna svenska jordbrukets utveckling.

Författaren, agronom Olof Brandesten, har hela sitt yrkesverksamma liv arbetat inom lantbrukskooperationen. Där har han på nära håll följt utvecklingen och kunnat vässa sin penna då han skrivit läroböcker, remisser och utvecklat studieverksamheten.