SOLMED nr 6 Fållnäs gård


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Några nedslag i ett Södertörnsgods agrara historia

Denna skrift är ett resultat av ett projekt, planerat och lett av akademiens chefsbibliotekarie Lars Ljunggren, med syftet att låta amatörhistoriker med professionell agrar kompetens möta professionella agrarhistoriker. Med utgångspunkt i 67 brev, skrivna 1796–99, från gårdsfogden Eric Brodin på Fållnäs till godsets ägare baron Carl Bonde i Stockholm har lantmästare Magnus Toll på Fållnäs, ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, skrivit godsets historia, Människor och ekonomi under 200 år, och doktoranden vid historiska institutionen vid Stockholms universitet Göran Samuelsson En gårdsfogdes brev, som behandlar jordbrukets vardag på ett gods vid slutet av 1700-talet. Brevsamlingen är renskriven och försedd med ordförklaringar m m av bibliotekarie Eva Tullgren. Skriften är redigerad och försedd med illustrationer av Göran Samuelsson. Sorunda Hembygdsförening är medutgivare. Resultatet har blivit en skrift där agrarhistoria, personhistoria och lokalhistoria flätas samman till intressant läsning. Kanske kan skriften locka någon läsare till egen agrarhistorisk forskning?