SOLMED nr 67 KSLA 1812–2012 Del B


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens matrikel över ledamöter under 200 år – 1812–2012

Del B: Ledamotsmatrikel

Utgivningen består av två delar. Denna del B, Ledamotsmatrikel, är en förteckning över akademiens ledamöter 1812–2012.

Del B som pdf.

Del A Händelser och ledamöter i akademien under 200 år, utgörs av en sammanfattande historik med nedslag i viktigare skeenden i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens historia.