SOLMED nr 77 Den gröna näringen under 200 år, del 2

Belöningar och minnen.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Denna bok ingår i ett bokverk om två volymer som behandlar den gröna näringens utveckling, medaljer, belöningar under drygt 200 år. Den första omfattar näringens utvecklingshistoria och den andra medaljer och belöningar. Allt sedan 1700-talet har belöningar, till exempel medaljer, använts för att premiera goda exempel, framstående prestationer och framåtanda inom den agrara sfären. Här redovisas belöningsverksamhetens betydelse för näringarnas utveckling i ett brett europeiskt sammanhang. En synnerligen spännande historia berättas, som tidigare inte sammanfattats, tillsammans med cirka 850 medalj- och belöningsföremål från förr och nu.

Belöningar är till viss del fortfarande något som används för att stimulera värdefulla insatser inom exempelvis skogsvård, jakt, växtförädling, fruktodling, biskötsel, hästavel och mejeriverksamhet. Böckerna ger tillsammans intressanta översikter för ett 30-tal olika gröna näringssektorer och historien för de fler än 250 organisationer som delat ut belöningar.

Illustrationerna av medaljerna visar dessutom ett stycke ofta bortglömt svenskt konsthantverk under drygt två århundraden.

Boken är utgiven i samarbete med Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet och med stöd av:

A.W. Bergstens stiftelse, Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning, C.F. Lundströms stiftelse, Gunnar Ekströms stiftelse för numismatik, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungl. Patriotiska Sällskapet, Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur och Sven Svenssons stiftelse för numismatik.

Denna bok finns också att beställa hos vissa internetbokhandlare.