Svensk hortikultur i forna dagar


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Historik skriven av Magnus Bernhard Swederus och publicerad i Svenska Trädgårdsföreningens tidskrift 1880–1882.

Texten är uppdelad i två avsnitt; Före Linnés tid och Linné, hans samtid och närmaste efterföljare. De föregås av en kort biografi om författaren.