Trädgårdsförhållanden i Uppsala under förra hälften av 1800-talet – ett föredrag


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Ett tidigare opublicerat föredrag utgivet som manus. Föredraget hölls för Upsala Trädgårdssällskap 14 maj 1911.

Texten föregås av en kort biografi om författaren.