Förteckning över litteratur om växtnamn i KSLA:s bibliotek

Litteratur om växtnamn i Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens bibliotek – i huvudsak i den etnobotaniska Brøndegaardsamlingen


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Denna lista visar över 500 referenser till litteratur som akademiens bibliotek har registrerat med ämnesordet växtnamn i Kungl. Bibliotekets databas Libris. Merparten är titlar som har annan huvudinriktning – i allmänhet botanisk – men där avsnitt ansetts motivera ämnesordet. De allra flesta titlarna går att låna vid besök i biblioteket eller som fjärrlån.

Obs att många av de länkar som anges i pdf:n inte gäller längre. Använd sökfunktionen.