Nya ledamöter i Allmänna avdelningen


Arkiv

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 12 december 2019 valdes totalt 30 nya ledamöter in, varav 11 i Jordbruksavdelningen. De 7 svenska ledamöter som valdes in i Jordbruksavdelningen är Christina Furustam, Stockholm, Lena Hellqvist Björnerot, Västra Frölunda, Jimmy Larsson, Lidhult, Maria Lundesjö, Heby, Anniqa E Nygård, Flarken, Hans Samuelsson, Skeppshult, och Richard Tellström, Uppsala. Dessutom valdes 4 utländska ledamöter in: Lars Bäksted, Sjöbo, Bruno Desprez, Cappelle-en-Pevele, Frankrike, Rodomiro Ortiz, Lomma, och Risto Rautianen, Omaha, Nebraska, USA.


KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Sök anslag/resebidrag för forskning inom betes- och vallkultur m m

Stöd för forskning på betes-/vallkultur, fröodling och studier inom vallodling, vallfoderberedning/-foderutnyttjande.

Från krog till krog – om 700 år av uteätande

KSLA-podden avsnitt 4: Vad gällde i 1700-talets krogliv – hur umgicks man,…

Sök stöd ur C. F. Lundströms stiftelse

Ansök senast 15 januari om bidrag för främjande av vetenskaplig forskning, till…