Nya ledamöter i Allmänna avdelningen


Arkiv

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 12 december 2019 valdes totalt 30 nya ledamöter in, varav 11 i Jordbruksavdelningen. De 7 svenska ledamöter som valdes in i Jordbruksavdelningen är Christina Furustam, Stockholm, Lena Hellqvist Björnerot, Västra Frölunda, Jimmy Larsson, Lidhult, Maria Lundesjö, Heby, Anniqa E Nygård, Flarken, Hans Samuelsson, Skeppshult, och Richard Tellström, Uppsala. Dessutom valdes 4 utländska ledamöter in: Lars Bäksted, Sjöbo, Bruno Desprez, Cappelle-en-Pevele, Frankrike, Rodomiro Ortiz, Lomma, och Risto Rautianen, Omaha, Nebraska, USA.


Var står vi och vart är vi på väg i arbetet med den ökande antibiotikaresistensen?

Välkommen till ett webbinarium den 19 maj med uppdateringar om utvecklingen inom…

Towards a New Mindset for Epidemic Diseases

Webinar Sept 8 on the drivers of pandemic emergence with PhD Vet…

Expertworkshop om skoglig bioenergi

För särskilt inbjudna arrangerar KSLA den 15 april tillsammans med IEA Bioenergy…

Hur påverkar olika typer av växtföljder inlagring av organiskt kol i jordbruksmark?

Särskilt inbjudna diskuterar den 21 april Formas sammanställning och analys av hur…