Vid fjällets fot – SOLMED nr 60

Enaforsholm är en donation förvaltad av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Personen bakom donationen, Alexander Wilhelm Bergsten (1855–1937), var grosshandlare och en av den tidens förmögna svenskar som här i fjällen sökte avkoppling och vederkvickelse i den hälsosamma, friska luften.

Med denna bok har bygden, naturen och människorna vid fjällets fot fått sin historia tecknad. Välkommen till Enaforsholms fjällgård där storslagen kultur och natur möts!