Sök stöd ur C. F. Lundströms stiftelse

Utlysning

C. F. Lundströms stiftelse är en fristående stiftelse som KSLA administrerar. Stiftelsen lämnar bidrag för främjande av vetenskaplig forskning, till institutioner för vård och uppfostran av barn, för upplysning i nykterhetsfrågor m.m.


Sök stöd ur C. F. Lundströms stiftelse Mer information
Mer information
Ansöksenast:
Beskedges:
Sökbartbelopp:

Stiftelsen lämnar bidrag till svenska medborgare

  • för att främja vetenskaplig forskning till gagn för landets industri eller jordbruk/skogsbruk med binäringar,
  • till institutioner för vård och uppfostran av barn som behöver extrahjälp p g a funktionsnedsättning, samt för utbildning i slöjder och näringar av allmännyttigt slag (anslag ges inte för att tillgodose enskilda behov utan till skolor, ungdomsgårdar och liknande föreningar eller organisationer),
  • för upplysning i nykterhetsfrågor samt stöd till drogbekämpning.

Studiestipendier, bidrag till klassresor eller bidrag till studier utomlands delas inte ut. Inte heller bidrag för deltagande i konferenser eller kortare utbildningskurser eller till medicinsk forskning.
Bidrag delas inte ut för löpande kostnader, d v s där bidraget endast syftar till att för viss period täcka en återkommande kostnad. Maxbelopp för vetenskaplig ansökan är 100 000 kr.

Ansökan

Ansökningsförfarandet är webbaserat och hanteras av KSLA:s digitala system. För att söka anslag hos C.F. Lundströms stiftelse öppnar systemet 15 december, sista ansökningsdag är 15 januari då systemet stängs kl. 24. Besked kommer mars/april.

Mer information om hur du söker finner du här och i 2021 års utlysning (bifogad).