Förteckning över litteratur om växtnamn i KSLA:s bibliotek

Litteratur om växtnamn i Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens bibliotek – i huvudsak i den etnobotaniska Brøndegaardsamlingen


Denna lista visar över 500 referenser till litteratur som akademiens bibliotek har registrerat med ämnesordet växtnamn i Kungl. Bibliotekets databas Libris. Merparten är titlar som har annan huvudinriktning – i allmänhet botanisk – men där avsnitt ansetts motivera ämnesordet. De allra flesta titlarna går att låna vid besök i biblioteket eller som fjärrlån.

Obs att många av de länkar som anges i pdf:n inte gäller längre. Använd sökfunktionen.


Koll på kolet!

Välkommen till detta webbinarium den 30 september, där praktiker, rådgivare, forskare och andra intresserade reflekterar över kol, kolinlagring, jordbruk och livsmedelskedjan och värdet av att kunna beskriva kolets kretslopp och jordbrukets roll i utvecklingen av en mer hållbar värdekedja för livsmedel.

Skogen 2080

KSLA-IVA-seminarium 12 okt där vi diskuterar skogens viktiga roll ur olika perspektiv!

KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.