Akademiens 200:e högtidssammankomst 2013/Commemorative meeting 2013

Akademisammankomst

Akademiens 200:e högtidssammankomst 2013/Commemorative meeting 2013 Mer information
Mer information

Akademiens 200:e högtidssammankomst, för ledamöter och särskilt inbjudna gäster.
The 200th commemorative meeting of the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry, for the academy fellows and especially invited guests.

KSLA:s 200-årsfirande i Stadshuset bestod av en formell sammankomst och därefter en middag med efterföljande dans. Intresset för att delta i festligheterna var överväldigande.

KSLA’s bicentenary celebration in Stockholm City Hall consisted of a formal assembly and after that a banquet followed by dancing.The interest to participate was overwhelming.

Till Högtidssammankomsten online/To the Commemorative Meeting online.

Klicka på det avsnitt du vill se/click on the part you want to watch:

Öppningsceremoni, H.M. Konungens högtidstal och Akademiens preses högtidstal. –  Opening ceremony, H.M. the King’s Commemorative Speech and Academy President’s speech.

Nyinvalda ledamöter. –  Elected Fellows.

Pristagare och belöningar. –  Laureates and awards.

Akademisekreterarens tal, gästtalare Louise Fresco: Food, scarcity and abundance och Avslutning. – Academy Secretary’s speech, guest lecturer Louise Fresco: Food, scarcity and abundance and Closing.

Se bilder nedan/See pictures below

Fria att använda, men ange/Free to use, but state
© Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, foto/photo: Mats Gerentz


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…