Femtio nyanser av grönt

Seminarium

Femtio nyanser av grönt Mer information

→ Se filminspelning via denna länk!

Femtio nyanser av grönt – om KSLA:s dialogprojekt ”Biotekniken i växtodlingen”

Växtbioteknik väcker frågor och skapar motsättningar. Globalt odlades år 2015 hela 180 miljoner hektar GMO-grödor. Mest i USA, följt av Brasilien, Argentina, Indien, Kanada och Kina. EU har däremot valt en mycket restriktiv hållning och tillåter bara en GMO-gröda, som odlas på 117 000 hektar.

Inom KSLA, bland fler än 600 ledamöter, finns hela bredden av uppfattningar om den moderna biotekniken från de mycket positiva till de totalt negativa och alla nyanser däremellan. Ur diskussioner ledamöter emellan föddes, för drygt två år sedan, idén om ett dialogprojekt. En grupp akademiledamöter med vitt skilda uppfattningar om bioteknik har samlats till en informell diskussion där ingen har företrätt ett organiserat intresse, men alla har talat utifrån sina egna tankar, erfarenheter och perspektiv. Ett starkt engagemang för hållbar utveckling av jordbruket har varit gemensamt.

Gruppen har mötts i diskussioner om olika aspekter av bioteknik i växtodlingen och dess betydelse för samhället. Diskussionerna har under projektets gång vidgats till att sätta in biotekniken i sitt större samhälleliga sammanhang. De skilda uppfattningarna till trots har gruppen kunnat mötas kring en gemensam målbild för ett framtida uthålligt jordbruk och bioteknikens roll i detta. Det har varit en spännande resa, som vi nu vill berätta om. Våra uppfattningar skiljer sig fortfarande åt, men vi lämnar alla projektet med en betydligt mer nyanserad bild av biotekniken – och av varandras uppfattningar. Vi har lärt oss mycket och vi konstaterar att vi alla har haft fel – men också rätt.

Vid seminariet ”Femtio nyanser av grönt” presenteras projektet och deltagarnas uppfattningar om växtbiotekniken och slutsatser från projektet. Resultaten från projektet redovisas i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademins Tidskrift nr 2-2016 Frön för framtiden (red. Jenny Jewert), som i och med detta seminarium distribueras.

För mer information och program se ovanstående PDF-inbjudan.

Till KSLAT nr 2-2016 Frön för framtiden →


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…