Hoten mot världens ekosystem – hur kan vi vända den negativa trenden?

Startar
18 oktober, 2017
Kategori
Arrangör
KSLA och Naturvårdsverket
Plats
Naturhistoriska riksmuseet
Adress
Frescativägen 40, Stockholm, Sverige

Google kartor

Hoten mot världens ekosystem – hur kan vi vända den negativa trenden?

Välkommen till ett seminarium på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm onsdag 18 oktober 2017, klockan 09:00–17:00

Seminariet syftar till att informera om FN:s panel för biologisk mångfald (IPBES) och om arbetet som bedrivs i Sverige. En avsikt är också att öka det svenska engagemanget och deltagandet i IPBES arbete. Under dagen presenteras resultat från de första IPBES-rapporterna och arbetet med det Nordiska kustzonsprojektet. Mycket diskussion ägnas åt hur vetenskapliga resultat kan tas om hand av beslutsfattare på olika nivåer i samhället.

Seminariet vänder sig till alla som arbetar med frågor kring biologisk mångfald och ekosystemtjänster inom forskning och förvaltning på olika nivåer samt intresseorganisationer och näringsliv.

BOKA den 18 oktober 2017.

För mer information, se PDF-inbjudan

 

iCal Import + Google Calendar