Peter Hernquists brev till Abraham Bäck 1763–1792 – SOLMED nr 1


Peter Hernquists brev till Abraham Bäck 1763–1792

Tolkade och kommenterade av Ivar Dyrendahl

Peter Hernquist (1726–1808), det svenska veterinärväsendets grundare, sändes i unga år genom förmedling av preses för Collegium Medicum, arkiatern Abraham Bäck, till veterinärhögskolan i Lyon för studier. Hernquist och Bäck upprätthöll en regelbunden brevväxling ända till 1792. Bäcks brev förstördes sannolikt vid en brand i Veterinärinrättningens huvudbyggnad 1802, men Hernquists brev finns kvar. Brevsamlingen är en av de viktigaste källorna rörande vår tidiga veterinärhistoria.

Bakom denna skrift står akademiledamoten VMDhc Ivar Dyrendahl, tidigare chef för Veterinärhistoriska museet i Skara och en centralgestalt i svensk veterinärhistorisk forskning.