Public Consultation on the Green Paper On Forest Protection and Information in the EU

KSLA har besvarat EU-kommissionens Public Consultation on the Green Paper On Forest Protection and Information in the EU: Preparing forests for climate change.


EU har som bekant ingen gemensam skogspolitik liknande CAP inom jordbruk, men på olika sätt diskuterar EU skog. Bland annat i EU:s Direktorat Miljö (där skogsfrågorna hanteras) i form av en ”grönbok”, som var ute på remiss till 31 juli.

EU-kommissionens grönbok om skydd av skog och informationssystem om skog offentliggjordes i våras. Akademien har följt upp konferensen om grönboken som gick av stapeln den 26 maj 2010 med ett remissvar till kommissionen.

KSLA:s svar har beretts av Kommittén för internationella skogsfrågor. Consultation on the green paper On Forest Protection and Information in the EU: Preparing forests for climate change innebär en genomgång av frågor, fokus och mål.

Akademien anser generellt att subsidiarietsprincipen bör gälla i europeiska skogsfrågor.


KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.

Future Food Systems

Discussion 15 Oct on transforming of food systems in order to meet SDGs.

Propose candidates for the Bertebos Prize 2022

Time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, by Oct 18 at the latest – prominent persons within the field of traditional small grain cereals for food and health promotion.