KSLA


KSLA

KSLA har utnämnt 2021 års Wallenbergprofessorer

Akademien har beslutat utnämna två KSLA-Wallenbergprofessorer, professor Irena Creed från Kanada och professor Andrea Doeschl-Wilson från Skottland.

Läs mer

Växtnoden tycker till om EU-rapporten om gentekniker

Växtnodens åsikt om EU-kommissionens rapport ”Study on the status of new genomic techniques under Union law…”

Läs mer

Växtnoden – ny kontaktpunkt för modern växtförädling

Växtnoden är en aktiv kunskapsbank och ett dialogprojekt när det gäller modern växtförädling på skogsträd, grödor och trädgårdsväxter.

Läs mer

Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA

KSLA är i högsta grad engagerad i en rad synnerligen angelägna skogsfrågor; flera med koppling till aspekter som lyfts i debatten, betonar Jan Fryk och Eva Pettersson i en replik på ett debattinlägg i Dala-Demokraten den 7 april 2021.

Läs mer

KSLA om behovet av flygplatser i skogsbrandförsvaret

KSLA konstaterar i en skrivelse till infrastrukturminister Tomas Eneroth att staten behöver ta ett övergripande ansvar för att alla räddningsregioner under skogsbrandsäsong juni–augusti 2021 har tillgång till väl fungerande flygplatser för effektiv spaning och släckning från luften.

Läs mer

KSLA utlyser Wallenbergprofessurer

Fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass perioden 2021–2024.

Läs mer

Bibliotekets öppethållande våren 2021

Vill du besöka biblioteket? Kontakta oss.

Läs mer

KSLA har utsett 2021 års pris- och belöningsmottagare

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien har utsett 2021 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden.

Läs mer

Nominera stipendiat till Carl XVI Gustafs 50-årsfond

Ledamöter i KSLA och andra verksamma inom forskning, teknisk utveckling och företagande, inbjuds att föreslå lämpliga mottagare av stipendier från Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö för år 2021.

Läs mer

Äganderätten till jord och skog – ett dagsaktuellt ämne

Äganderättsfrågan har på senare tid seglat upp som ett allt större orosmoment hos landets jord- och skogsägare. Men vad innebär egentligen äganderätt till jord och skog? I KSLA:s projekt inom området har kunskap samlats in och sammanställts om äganderättens innebörd och utveckling genom tiderna.

Läs mer
VISA FLER