Freja nr 3 2011


Ett boksläpp – fyra böcker om hur skogs- och jordbruksmark i ett historiskt perspektiv tagis i anspråk för att producera produkter och på senare tid upplevelser. Markanvändningsprojektet ur olika synvinklar. Mekanisering, atlas, antologi, var pengarna kommit ifrån.