Freja nr 4 2011


Det våras för agrarhistoria. Den nya The Agrarian History of Sweden öppnar porten till svensk agrarhistoria för icke svensktalande. En serie i fem band om nordeuropeiskt jordbruk; första bandet har just kommit ut. Nätverk växer fram kring agrarhistoria, t ex CORN. Historisk statistik, rapport från forskningsprojektet Databasen Sverige 1570–1805. Gamla böcker i nya pärmar. ANH:s nämnd. Boksläpp.