Freja nr 10 2012


Global Outlook. Ömse sidor om vägen. Vid fjällets fot. Traktorer, mjölkmaskiner, hästräfsor… Virkesmätningens historia. Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900. Agriculture and forestry in Sweden. De areella näringarnas välgörare.

Hämta Freja nr 10 2012 här.