Freja nr 3 2013


Temanummer: historia om vilt och viltförvaltning. Jakt i SOLMED-serien. Vilt- och jaktlitteratur i biblioteket. En svensk jakt- och viltvårdsbibliografi som databas. Vilt och viltförvaltningens historia – rapport från ett seminarium.

Hämta Freja nr 3 2013 här.