Freja nr 2 2014


Ett specialnummer om hästlitteratur vid KSLAB. Författare till numret är Anna Backman,
som ägnade sin praktikanttid på akademiens bibliotek åt litteratur om hästar i biblioteket.

Utgångspunkten har varit litteratur tryckt efter 1950 och med betoning på de senare decennierna.

 

Från Hovstallet till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek

 • Historiska översiktsverk
 • Tidig nordvästeuropeisk hästhållning
 • Medeltidens hästhållning
 • Renässans och tidigmodern tid
 • Hästen i motorernas tid
 • Hästkrafter i vår tid
 • Den globala hästen
 • Stridshästen
 • Hästen i konsten och litteraturen
 • Glimtar ur den svenska hästhistorien
 • Hästen och hembygden
 • Veterinärmedicin
 • Bibliografier och arkivhandledningar
 • Tidskrifter
 • Litteratur före 1950
 • Mötesplatser för forskare i Sverige