KSLA om Formas utvärdering av svenskt medlemskap i IIASA

KSLA har lämnat synpunkter på Formas utvärdering av det svenska medlemskapet i IIASA (Formas Dnr 2018-02020).


Övergripande synpunkter

KSLA anser att rapportens rekommendation att avsluta Sveriges medlemskap i IIASA (the International Institute for Applied Systems Analysis) vilar på ett otillräckligt beslutsunderlag och därtill saknar logik då ingenting i utvärderingen förklarar denna slutsats. KSLA upplever också att rapporten inte lever upp till de kvalitetskrav man kan ställa på en analys enligt riktlinjerna i utredningsuppdraget.

Tidpunkten för utvärderingen är illa vald, eftersom IIASA förra året genomförde en analys av organisationens styrkor och svagheter och en grupp är tillsatt för att på grundval av denna föreslå förändringar. Deras rekommendationer ska presenteras senare i höst. En mer konstruktiv ansats hade varit att invänta dessa förslag, inklusive en omarbetad vision för IIASA före en bedömning huruvida om de åtgärder som IIASA Council beslutar leder till de förändringar som Sverige förespråkat.

KSLA noterar att en betydande del av de kritiska synpunkterna i utvärderingsrapporten består i att det finns svagheter i ”flödet” mellan IIASA och Sverige, till stor del hänförda till brister på den svenska sidan. Man anser att det är för få sökanden till YSSP (Young Scientists Summer Program) och postdocs. Det torde i första hand ankomma på Sverige, via medlemsorganisationen Formas, att kommunicera de möjligheter som finns till det svenska forskarsamhällets unga forskare. Detta kan inte IIASA kritiseras för. Det vore mer relevant att utvärdera Formas roll i att utveckla samarbetet mellan IIASA och Sverige.

Utvärderingen är ensidigt fokuserat på mervärdet för Sverige (i linje med uppdragsbeskrivningen), och nämner den inte den övergripande betydelse som IIASA har för att ta fram forskningsresultat av högsta kvalitet i den internationella forskningsfronten. Av stor relevans för svenska förhållanden är bl.a. det faktum att IIASA:s fokus på systemanalysforskning är helt i linje med de prioriteringar som lyfts fram i Sveriges senaste forskningspolitiska strategi. Detta framgår ingenstans i utvärderingen, vilket är en negligering av den betydelse som IIASA har som ett av de ledande internationella instituten för systemanalytisk miljöforskning.


KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka direkta effekter och indirekta betydelse har transporterna för livsmedelsproduktion och -konsumtion?

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals. This seminar will put gene editing within plant breeding into its context in different parts of the world, and focus on how these tools can contribute to improved food systems.

Propose candidates for the Bertebos Prize 2022

Time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, by Oct 18 at the latest – prominent persons within the field of traditional small grain cereals for food and health promotion.