Om herrgårdar i allmänhet och Julita gård i synnerhet

Vad är egentligen en herrgård? Nordiska museet gav 2019 ut en bok om en berömd herrgård, Julita gård – Människor och landskap under tusen år.  Boken baseras på 18 forskares aktuella forskning. Ulrich Lange, ledamot i KSLA och professor vid Göteborgs universitet, är tillsammans med ekonomhistorikern Göran Ulväng redaktör för boken.


Ulrich Lange samtalar med akademibibliotekarie Per Eriksson om herrgårdar i allmänhet och Julita gård i synnerhet.


Länk till podden


En herrgård eller ett herresäte var ursprungligen en stor lantgård som beboddes av ett herrskap, det vill säga en adelsman. Med benämningen herrgård avses såväl egendomen inklusive marken, som i snävare mening enbart själva huvudbyggnaden.

Julita gård är en herrgård i Julita socken i Katrineholms kommun i Södermanland. Gården omfattar idag cirka 2 200 hektar mark, fyra öar i Hjälmaren, fiskevatten i Öljaren och Hjälmaren och mer än 360 byggnader. Huvudbyggnaden ligger med gårdsplan som vetter ner mot sjön Öljaren. Julita gårds historia sträcker sig tusen år tillbaka i tiden och i boken får läsaren en inblick i vikingatidens storgård, medeltidens kloster, den äldre vasatidens kungsgård, 1600-talets järnbruk, 1700- och 1800-talens högadliga storgods och 1900-talets förändringar. (Källor: Nordiska museet och Wikipedia.)

 

 

 

Boken går att beställa hos Bokus och hos Adlibris.