Granbarkborrar – skogens egen pandemi?

Hur ser granbarkborreskadad skog ut, varför har vi så mycket skadad skog just nu, vad gör man om man upptäcker granbarkborrar i sin skog och hur länge kommer utbrottet att vara? Det här avsnittet av KSLA-podden handlar om granbarkborrarnas härjningar, som startade med den extremt varma sommaren 2018.


Jan Stenlid, som är ordförande i KSLA:s Skogskadekommitté och till vardags arbetar med skogssjukdomar som professor på SLU, samtalar med experter inom området: Louise Eriksson, forskare i miljöpsykologi vid Umeå universitet, Magnus Petersson, skogsskötselchef på Södra, Kerstin Ström, skogskonsulent och projektledare för ”Stoppa borrarna” på Skogsstyrelsen, Martin Schroeder, professor i skogsentomologi/insektslära vid SLU och Ralf Johansson, drabbad skogsägare i det värst drabbade området i landet, sydöstra Småland.

Mer om granbarkborren och andra skogsskador i KSLA-poddform kommer inom kort – håll utkik på www.ksla.se och där poddar finns! Mer om skogsskador finns också på #sjuktintresseradavskog

Välkommen till gröna samtal med KSLA!


Länk till podden

Länk till andra delen av granbarkborrepodden

Länk till tidigare avsnitt av KSLA-podden


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) är en mötesplats för forskare och producenter, praktiker och konsumenter, politiker och allmänhet. Vi delar och sprider kunskap med målet att det ska fattas kloka beslut i samhället om ett uthålligt brukande av våra biologiska naturresurser.

Aktuella ämnen och intressanta frågor diskuteras av kunniga och engagerade forskare, experter och praktiker verksamma inom de gröna och blå näringarna, många av dem ledamöter i KSLA. I fokus för samtalen är jord- och skogsbruk, mat och dryck, mark och klimat, hav och sjö, sjukdomar och antibiotika, KSLA:s projekt, boksamling och donationsgårdar samt biologisk mångfald, växter, vilt och skogsskador.

Avsnitten är omkring 40 minuter långa och vi publicerar ett eller två per månad. (Det går bra att lyssna direkt eller ladda ned/hämta avsnitten till telefonen/paddan/datorn och lyssna vid tillfälle.)

Välkommen till gröna samtal med KSLA!