KSLA-podden: Växtproteinerna på den framtida tallriken?

Varför är det svårare för kroppen att tillgodogöra sig järn i en helt växtbaserad kost och nyttigare att äta lite kött och fisk ofta istället för att ha en köttfri dag per vecka? Hur stimulerar vi svenskt jordbruk att odla baljväxter och hur får vi konsumenterna att välja närproducerade växtbaserade proteiner? Lyssna och inspireras när experterna diskuterar kost, hälsa, klimat och hållbarhet i senaste KSLA-podden!


Den övergång från animaliskt till växtbaserat protein som vi sett i Sverige de senaste åren är inte bara en trend utan ett väldigt kraftfullt paradigmskifte. Starka drivkrafter bakom förändringen är att man hävdar animaliernas negativa klimatpåverkan men också hälsoaspekten och hållbarhet.

Hälsosaspekten: En växtbaserad kost kan vara både hälsofrämjande men också ohälsosam. Raffinerade spannmålsprodukter skyddar inte mot sjukdom och är lika ohälsosamt som all annan ohälsosam mat. Vi skulle inte leva hälsosamt på enbart läsk och kokosfett, trots det låga klimatavtrycket. Hållbarhet måste också inkludera näringsinnehåll.

Hållbarhet: Mat är inte hållbar bara för att den har ett lågt klimatavtryck. Hållbart producerad mat måste också bland annat gynna den biologiska mångfalden, vara markeffektiv, gynna jordhälsan och inte tära på vattenresurserna. Även läckaget av kväve och fosfor måste begränsas.

Varför har kroppen svårare att tillgodogöra sig järn och andra mineraler i en helt växtbaserad kost? Varför är det bättre att äta lite kött och fisk ofta, än att ha en köttfri dag i veckan? Hur stimulerar vi svenskt jordbruk att odla baljväxter? Hur får vi konsumenterna att välja närproducerade växtbaserade proteiner med jordhälsan i fokus?

– Lyssna och inspireras när experter inom området diskuterar kost, hälsa, klimat och hållbarhet i detta aktuella ämne i senaste avsnittet av KSLA-podden!

Medverkar gör

  • Cecilia Mayer Labba, doktorand på Chalmers institution för hälsovetenskap, som studerar hälsoeffekter av ett proteinskifte
  • Tomas Erlandsson, grundare av företaget Nordisk Råvara, som arbetar för och med svenskodlade råvaror
  • Gunilla Blixt, husmor och restauratör på KSLA med mångårig vana från restaurang, storkök och detaljhandeln
  • Gunnela Ståhle, agronom och hedersledamot i KSLA, ordf i Vi Konsumenter och har jobbat med säker mat och djurskydd i drygt 25 år
  • Christina Möller, hushållslärare och hedersledamot i KSLA, som har arbetat med mat och måltiden i olika sammanhang hela sitt yrkesliv leder samtalet

Länk till det här poddavsnittet

Mer om KSLA-podden och länk till tidigare avsnitt


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) är en mötesplats för forskare och producenter, praktiker och konsumenter, politiker och allmänhet. Vi delar och sprider kunskap med målet att det ska fattas kloka beslut i samhället om ett uthålligt brukande av våra biologiska naturresurser.

Aktuella ämnen och intressanta frågor diskuteras av kunniga och engagerade forskare, experter och praktiker verksamma inom de gröna och blå näringarna, många av dem ledamöter i KSLA. I fokus för samtalen är jord- och skogsbruk, mat och dryck, mark och klimat, hav och sjö, sjukdomar och antibiotika, KSLA:s projekt, boksamling och donationsgårdar samt biologisk mångfald, växter, vilt och skogsskador.

Avsnitten är omkring 45-50 minuter långa och vi publicerar ett eller två per månad. (Det går bra att lyssna direkt eller ladda ned/hämta avsnitten till telefonen/paddan/datorn och lyssna vid tillfälle.)

Välkommen till gröna samtal med KSLA!