KSLA utlyser sammanlagt 8 855 000 kronor för ansökan senast 15 september

Den sammanlagda summans fördelning:
6 405 000 kronor till yngre forskare och doktorander i form av stipendier/resestipendier och projektmedel inkl publicering.
795 000 kronor till doktorander och postdoktorander för forskning inom landsbygdens materiella värden, utveckling och potentialer med fokus på bebyggelse.
455 000 kronor som ekonomiskt stöd till doktorand eller postdoktorand inom hortikultur för studier i Sverige eller utomlands.
1 200 000 kronor till forskare med doktorsexamen och/eller mer seniora forskare för forskning om äganderätten och de gröna näringarna.

Anslagen kan sökas under perioden 28 juni–15 september 2022.


 • 6 405 000 kronor till stipendier/resestipendier och projektmedel inkl publicering (GFS2022).
  Ämnesområden:
  – Skogsbruk, jordbruk, trädgårdsodling inklusive fritidsodling samt vattenbruk.
  – Hela kedjan från råvara till förädling, konsumtion samt återanvändning av slutprodukt.
  – Aktiviteter som förser samhället med biobaserade råvaror såsom bioenergi, fibrer, etc.
  – Samband mellan produktion och ekosystemtjänster såsom biologisk mångfald, kretslopp av material och energi, luft- och vattenrening, våtmarker, jakt och fiske, rekreation, hälsa och ekoturism.
  – Ekonomiska, samhällsvetenskapliga, humanistiska, estetiska och kulturella frågor som berör den gröna sektorn.
  – Landsbygds- och landskapsfrågor inklusive byggnader och bebyggelsemiljö.
  – Agrar- och skogshistoria och angränsande områden inom gröna sektorn.
  – Internationella och nationella marknader samt regler som berör sektorn.
 • 1 200 000 kronor till forskning om äganderätten och de gröna näringarna (ÄG2022).
  Syftet är att öka kunskapen om hur äganderätt och näringsfrihet beaktas vid frågor av betydelse för jord- och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet och hur den kan utvecklas för att bidra till hållbar utveckling. Forskningen kan bedrivas ur rättsvetenskapligt, statsvetenskapligt eller rättsekonomiskt/ekonomiskt perspektiv. Medel kan sökas för lönekostnader, resor och forskningssamarbeten inom området.
  Prioriterade områden utan inbördes ordning (specificeras närmare under länken ovan).
  – EU-rättens påverkan på ägande-/brukanderätten.
  – Gränser för EU:s juridiska rätt att begränsa brukanderätten.
  – Äganderätt och ägaransvar i en hållbar utveckling ur ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.
  – Århuskonventionens tillämpning och dess konsekvenser för äganderätt och näringsfrihet.
  – Miljörätt, äganderätt och näringsfrihet.
  – Miljöbalken ur ett äganderättsligt perspektiv.
  – God förvaltning enligt förvaltningslagen och dess betydelse för en fungerande äganderätt.

Till mer information.

KSLA utlyser sammanlagt 8 855 000 kronor för ansökan senast 15 september

Stipendier/projekt/publicering, landsbygdens materiella värden, hortikultur och äganderätt. Sök fr o m 28 juni.

KSLA Nytt 2-2022

Den sista KSLA Nytt & Noterat, till hösten kommer nyhetsbrev med mera.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by…

Nytt nyhetsbrev från Växtnoden

Samråd inför nytt GMO-lagstiftningsförslag i EU-kommissionen, policy brief om gensaxen, presentation i riksdagen med mera.