Peter Normark blir KSLA:s akademisekreterare/vd

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sekreterare och verkställande direktör Eva Pettersson går i pension strax efter årsskiftet. Hennes efterträdare blir ekon.dr Peter Normark, som närmast kommer från en tjänst som verkställande direktör för Macklean.


På denna position har han även varit verksam som senior konsult med fokus på strategi/affärsutveckling, ägarstyrning och olika former av utvärderingar. Kunderna har till stor del funnits inom de gröna näringarna; livsmedel, lantbruk, skog, handel, och även inom branschorganisationer och myndigheter inom dessa näringar.

Peter Normark har en bakgrund som forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, där han disputerade 1994 på en avhandling om medlemsägda företag. Han har också under ett antal år fungerat som lärare på Handels och har även föreläst på ett antal universitet, inom och utom landet, vilket givit honom ett brett nätverk inom den akademiska världen.

Före tiden på Macklean arbetade Peter Normark med uppdrag inom strategi och governance inom konsultföretagen Consultus och Implement. Även under denna tid låg uppdragen ofta hos kunder inom de gröna näringarna. Han har också anlitats som rådgivare vid Regeringskansliet.

Vid sidan om detta har han haft ett flertal förtroendeuppdrag som styrelseledamot och -ordförande, och är idag ordförande i Stockholms Lantbruksklubb. Han har dessutom erfarenhet från att arbeta med stiftelser, vilket kommer väl till pass i den nya rollen på KSLA, som förvaltar 44 stiftelser.

Peter Normark kommer i och med tillsättningen att bli ledamot i akademien. Han brinner för frågor om försörjningsberedskap och ser fram emot att få arbeta bland annat med sådana mer långsiktigt än vad man gör på konsultbasis.

– Det jag hoppas kunna tillföra till akademien är mina nätverk inom forskning och näringsliv, min erfarenhet av finansiering och min vana vid att jobba med stiftelser och medlemsstyrda organisationer. Jag ser KSLA som en mycket viktig arena för kloka samtal på vetenskaplig grund, av en sort som inte är så vanlig i Sverige. Under hela mitt professionella liv har jag verkat i länken mellan akademi och företag, och de gröna näringarna har varit i fokus på alla de positioner jag haft. Därför ser jag fram emot att ta mig an utmaningen som akademisekreterare och vd för KSLA, säger Peter Normark.

– Vi är mycket glada över att välkomna Peter Normark som KSLA:s nye akademisekreterare och vd. Med sin forskningsbakgrund och långa konsulterfarenhet av kvalificerat och omfattande samarbete med företag och andra organisationer inom främst de areella näringarna, besitter han djup förståelse för såväl akademi som näringsliv och samhälle. Med därtill betydande erfarenhet av ledarskap på senior nivå och ett genuint intresse för den gröna sektorns framtidsfrågor, har Peter egenskaper som borgar för en fortsatt förstklassig ledning av vår akademi och dess verksamhet, kommenterar akademiens preses Jan Fryk och vice preses Lena Ingvarsson.

Peter Normark tillträder tjänsten som akademisekreterare/vd den 1 februari 2023.

Peter Normark. Foto: Macklean.

Information: Vice preses Lena Ingvarsson: vicepreses@ksla.se, 070 284 02 23.

Till pressmeddelandet som pdf.

Aktuellt från KSLA nr 1-2024

Aktuellt från KSLA innehåller denna gång en del om livsmedelsförsörjning i olika sammanhang, lite om vikten av att skydda våra pollinatörer och annat.

KSLA-podden 21: Livsmedelsförsörjningens hotbilder och dess konsekvenser

KSLA-podden berör den här gången den viktiga frågan om livsmedelsberedskap (2024-02-21)

Risön vid Barksätter – vegetationen berättar öns historia

Vegetationsutvecklingen på ön har fotodokumenterats åren 2014 och 2022.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.