KSLA söker redovisningsekonom


Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) är en fri och oberoende organisation som arbetar med frågor som berör de gröna näringarna och dit hörande verksamheter. Akademiens arbete bygger på vetenskap och praktisk erfarenhet. Akademiens viktigaste resurs är dess idag knappt 720 ledamöter. De 12 personer som arbetar på kansliet är ett viktigt stöd för ledamöternas arbete. Delar av verksamheten finansieras av avkastningen från de 43 stiftelser som KSLA förvaltar.

Som redovisningsekonom på KSLA kommer du att ha viktiga roller inom ekonomi och administration. Uppgifterna omfattar bland annat:

 • Löpande redovisning och avstämningar.
 • Leverantörsreskontra och fakturering.
 • Stöd vid framtagande av bokslut och årsredovisningar.
 • Hantering av reseräkningar och utlägg.
 • Projektuppföljning.
 • Löpande arbete som berör hantering av stiftelser.
 • Arbete gällande anslag, belöningar och stipendier.

Som redovisningsekonom rapporterar du till KSLA:s vd. Du har tätt samarbete med KSLA:s akademikamrer och samverkar även med övriga medarbetare på KSLA:s kansli.

Akademien har ett litet kansli med betydande bredd i uppgifterna. Ett kunnande och erfarenhet inom ekonomi och redovisning utgör en grund i arbetet. Men därutöver ser vi det som värdefullt att du har

 • Förmåga och erfarenhet av att självständigt hantera frågor och uppgifter.
 • Erfarenhet av att arbeta i en mindre organisation och att samverka för att lösa olika frågor i verksamheten.
 • Serviceinriktning gentemot ledamöter och andra intressenter.
 • Erfarenhet av administration rörande stiftelser är meriterande, men inte ett krav.

Välkommen att söka en tjänst hos en av Sveriges tio kungliga akademier där du får möjlighet att jobba med ett litet och omtänksamt kansli och samtidigt få träffa kunniga ledamöter som arbetar för några av de viktigaste frågorna i samhället, till exempel försörjningsberedskap, entreprenörskap inom de gröna näringarna, hållbarhet och klimat.

Ytterligare upplysningar om tjänsten

För mer information kan du kontakta akademiens sekreterare och vd Peter Normark, telefon 072 141 80 54, e-post peter.normark@ksla.se, eller akademikamrer Sofia Dahlén, 08-570 280 01, sofia.dahlén@ksla.se.

Välkommen med din ansökan senast den 24 februari 2023.

Mejla ansökan, märkt Redovisningsekonom till peter.normark@ksla.se och sofia.dahlén@ksla.se

Utlysningen som pdf.

Dags att nominera till Anders Walls Landsbygdsstipendium, 200 000 kr!

20/10: Unga entreprenörer, 20–35 år, som genom ny­skapande insatser bidrar till lands­bygdens utveckling, kan nomineras.

Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädlingen

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys av konsekvenser av att avstå från genredigering med…

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett samarbete mellan KSLA, SLU Partnerskap Alnarp och Jordbrukstekniska föreningen.

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och hur skogen ska brukas för att minska klimatförändringarna. En projektgrupp inom KSLA…