2018 Högtidsmingel/Comm. meeting mingle

Akademisammankomst

2018 Högtidsmingel/Comm. meeting mingle Mer information
Mer information

Senaste uppdatering/Latest update: 30 Jan 09:40.

Akademiens 206:e högtidssammankomst för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna gäster.
The Academy’s 206th commemorative meeting, for Academy fellows and invited guests.

Bilderna är fria att använda, men ange/The pictures are free to use, but state

© Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, foto/photo: Erik Cronberg.

Klicka flera gånger för att komma till högupplöst bild.
Click repeatedly to get high resolution picture.

Till bilder från det formella mötet och talen som pdf./To pictures from the formal meeting and the speeches as pdf.→