Agronomiska perspektiv på slam som gödselmedel – slam som produktionsresurs i svenskt jord- och skogsbruk

Startar
18 april, 2012 10:00
Slutar
18 april, 2012 15:00
Kategori
Arrangör
KSLA

Endast för särskilt inbjudna.

Avloppsslam är en resurs i odlingen. Där finns näringsämnen och strukturförbättrande humusämnen. Slammet ger möjlighet att sluta kretsloppet mellan stad och land. Men hur fungerar kretsloppet egentligen?  Slammet innehåller inte bara nyttigheter utan även oönskade ämnen av olika slag, vilka vi inte vill ha in i odlingssystemen. Idag sprids ungefär 25 procent av slammet från reningsverk på åkermark. Meningarna om jordbrukets slamanvändning är mycket delade.

För att öka kunskapen om slam för jord- och skogsbruk genomför KSLA en serie med fyra workshops under våren 2012, vilka avrundas med ett öppet seminarium under hösten.

Rapport
KSLA-slam-Workshop 1-Agronomiska perspektiv

iCal Import + Google Calendar