Antibiotika och AMR

Workshop

Sedan några år tillbaka samarbetar KSLA med Axfoundation i ”Antibiotikaplattformen – från gård till gaffel”. Syftet är att genom det gemensamma arbetet bidra till ett framgångsrikt arbete mot antibiotikaresistens.

Endast för akademiens ledamöter


Antibiotika och AMR Mer information
Mer information

I KSLA finns många ledamöter med stor kompetens och kunskap inområdet antibiotika och AMR i animalieproduktionen. I omedelbar anslutning till seminariet ”Drivers for Change”, som hålls på förmiddagen den 5 december, arrangerar vi en intern workshop vars ändamål är att identifiera de frågor och delområden där KSLA kan bidra bäst och som därför bör aktualiseras i plattformsarbetet.

Vi hoppas att flera av er har möjlighet att delta i denna framåtsyftande workshop – vi vill veta vad ni tycker att vi ska arbeta vidare med inom ramen för plattformssamarbetet! Vilka frågor kring antibiotika och AMR behöver diskuteras och lyftas i samarbetet? Hur gör vi det på bästa sätt?

Mer om vad KSLA gör på området.

Den 5 december kl 10–13 anordnar plattformen på KSLA seminariet ”Drivers for Change – Efforts to decrease inappropriate use of antibiotics in animal production”. Seminariet kommer att ge en överblick över läget i ett internationellt perspektiv med konkreta exempel från arbetet i Thailand och från svenska importörer.


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…