Arbetsbyte och karriärväxling i de gröna näringarna

Webinar

Kompetens hos medarbetare är viktig för att nå livsmedelsstrategins mål om ökad livsmedelsproduktion och ökad självförsörjningsgrad i landet. Förutsättningarna för arbete i de gröna näringarna förändras ständigt och det är viktigt för företagen att kunna hitta rätt personal.

Hur skapar vi utbildningar och arbeten där individer kan växa och växla roller? Hur skapar vi förutsättningar för nyföretagande i de gröna näringarna? Detta och mycket mer pratar vi om i webbinariet, vägledda av moderator Lennart Wikström.


Arbetsbyte och karriärväxling i de gröna näringarna Mer information
Mer information

Vid tidigare webbinarier har vi diskuterat branschens attraktionskraft och lyft fram gymnasieprogrammets yrkesutbildningar och deras betydelse för rekrytering till branschen. Vid denna sammankomst vill vi se på möjligheter till arbetsbyte och karriärväxling i vuxen ålder.

Vilka möjligheter finns det för den som har intresse av att börja jobba med livsmedelproduktion, i primärproduktionen eller i livsmedelsförädlingen? Hur hittar man ingångar till branschen och vilka hinder och vilka möjligheter finns för den intresserade.

Stora satsningar görs för närvarande av regeringen för att få människor, som står utanför arbetsmarknaden i arbete. Hur skapar vi utbildningar och arbeten där individer kan växa och utvecklas i sitt arbete eller till nya arbetsuppgifter. Vi ger exempel på yrkesbyte, där man gått från en helt annan bransch till verksamhet inom den gröna sektorn. Vi ställer oss också frågan hur yrkesbytare bemöts inom sektorn och funderar över vad människor med olika erfarenheter och bakgrunder kan tillföra vår sektor. Deltar gör representanter för bland annat vuxenutbildning, arbetsförmedlingen, etablerade företagare och nya i branschen.

– Vi vill i det här webbinariet visa på möjligheterna som finns i den här branschen och att det finns så mycket intressanta arbeten och möjligheter även för den som har en annorlunda bakgrund och andra meriter och yrkeserfarenheter att växla över till gröna sektorn, säger Ann-Britt Karlsson, ordförande i KSLA:s kompetenskommitté. Varmt välkomna!

 

 


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…