Äta hållbart – hur ser det politiska ansvaret ut?

Webinar

Inte kan väl någon annan än jag själv bestämma vilken mat jag ska ha på min tallrik? Inte? Faktum är att vad vi äter styrs på flera sätt – av handeln genom utbud, reklam, exponering.


Äta hållbart – hur ser det politiska ansvaret ut? Mer information
Mer information

 

Men vad vi äter styrs också av politiken genom stöd, subventioner m m. Ändå uttalas en försiktighet från politiken att ”lägga sig i” just när det gäller konsumtionen av livsmedel. Detta trots att nya studier visar att människor i allt större utsträckning vill ha styrning i hållbar konsumtion av mat.

Vilken typ av styrmedelspaket krävs och är möjliga nu när vi står inför en stor omställning för att nå klimat- och andra hållbarhetsmål? Hur ska politiken göra det lätt att göra rätt. Och kanske svårt att göra fel för oss konsumenter?

Välkommen till ett webbinarium om ansvar, styrning och hur ska det gå till!