Caseutmaning 2021: När krisen kom

Caseutmaning

Hur länge klarar du dig på maten du har hemma? Hur länge klarar Sverige av att försörja sin befolkning den dag krisen slår till?

Årets caseutmaning handlar om vad ett samhälle behöver när krisen kommer och hur beredda vi egentligen är den dagen krisen är ett faktum.


Caseutmaning 2021: När krisen kom Mer information
Mer information

År 2020 blev året då Sverige blev varse att en kris kan drabba det moderna samhället. Sverige blev en del i en världsomfattande pandemin. Covid-19 blev plötsligt det som hela världen var tvungen att anpassa sig efter.

En kris påverkar individen och samhället på olika sätt där livsmedelskedjan är en sårbar länk. Vad behöver ett samhälle när krisen kommer och hur beredda är vi egentligen den dagen krisen är ett faktum? Under fredagen den 19 november bjuder Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien in till en caseutmaning i krisens tecken, där beredskap i livsmedelskedjan står i fokus.

I KSLA:s caseutmaning ska du som deltagare på en begränsad tid lösa ett fall, ett case. Du kommer sättas samman i en grupp bestående av andra unga intresserade personer och tillsammans ska ni ta fram ett förslag på lösning till caset. Målet är att ni inom gruppen ska ha varierande kunskaper som kompletterar varandra och bidrar till att presentera en lösning.

Som deltagare får du inte bara delta i ett spännande och inspirerande projekt där innovativt och lösningsorienterat tänkande sätts på sin spets. Ditt deltagande ger dig också en god möjlighet att etablera nya kontaktnät och bygga värdefulla relationer för framtiden. Bästa lösning belönas med pris.

Vi tänker oss att du som deltar är i slutet av en utbildning, nyutbildad eller i början av ditt arbetsliv.


Det praktiska:

Utmaningen sker via Zoom, kamera och mikrofon krävs. Länken meddelas deltagarna när det närmar sig.

Dagen är indelad i två block, med inspirationsföreläsningar, casearbete och nätverkande aktiviteter i krisens tecken.

Deltagandet är gratis men antalet platser är begränsat så skynda dig att anmäla dig.

Obs! Anmälan är bindande. Ett urval sker med ledning av uppgifterna i anmälningsformuläret samt principen ”först till kvarn”. Vid uteblivet deltagande debiteras en avgift på 250 kr.


Om tidigare Caseutmaningar.